{{ "Return to" | translate }} VILINVALINTA.FI/
Käyttöehdot
Päivitetty 1.10.2016

NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT (JÄLJEMPÄNÄ KÄYTTÖEHDOT) MÄÄRITTÄVÄT SUHTEEN, JOSSA OSAPUOLINA OVAT AUCTION MOBILITY LLC (JÄLJEMPÄNÄ YRITYS, ME, MEITÄ, MEIDÄN JNE.) JA SINÄ ELI AUCTION EXPERIENCE MANAGEMENT -ALUSTAAMME INTERNETISSÄ OSOITTEESSA HTTPS://HUUTOKAUPPA.VILINVALINTA.FI (THE (JÄLJEMPÄNÄ SIVUSTO) PÄÄSEVÄ HENKILÖ JA/TAI AUCTION EXPERIENCE MANAGEMENT -ALUSTAMME MOBIILISOVELLUKSEN TAI -SOVELLUKSET (JÄLJEMPÄNÄ SOVELLUS) LATAAVA TAI SITÄ/NIITÄ KÄYTTÄVÄ HENKILÖ SEKÄ PALVELUIHIMME REKISTERÖITYVÄ HENKILÖ (JÄLJEMPÄNÄ SINÄ, SINUN JNE.). ME ANNAMME SIVUSTON JA SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖSI OSTO- JA MYYNTILIIKE VILIN VALINTA KY (JÄLJEMPÄNÄ HUUTOKAUPPAYRITYS) PUOLESTA. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ ME EMME OLE OSAPUOLI HUUTOKAUPPAYRITYKSELTÄ OSTAMIESI TUOTTEIDEN OSTOTAPAHTUMASSA JA ETTÄ TUOTTEIDEN OSTAMINEN JA MYYMINEN TAPAHTUU PELKÄSTÄÄN SINUN JA HUUTOKAUPPAYRITYKSEN VÄLILLÄ, EI SINUN JA AUCTION MOBILITYN VÄLILLÄ. VOIT KÄYTTÄÄ JÄLJEMPÄNÄ MÄÄRITELTYJÄ PALVELUJA VAIN, JOS SOLMIT SITOVAN SOPIMUKSEN MEIDÄN KANSSAMME JA JOS SINUA EI OLE ESTETTY VASTAANOTTAMASTA PALVELUJA YHDYSVALTAIN TAI MUUN SOVELLETTAVAN OIKEUDENKÄYTTÖALUEEN LAKIEN MUKAISESTI. JOS ET PYSTY VAHVISTAMAAN YLLÄ OLEVAA EDELLYTYSTÄ, ET SAA HYVÄKSYÄ NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA ETKÄ LADATA TAI KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI SOVELLUSTA TAI KÄYTTÄÄ PALVELUJA. VOIT KÄYTTÄÄ PALVELUJA VAIN NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUKAISESTI SEKÄ KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

Sitova välimiesmenettely

KAIKKI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA JOHTUVAT JA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN LIITTYVÄT VAATEET, ERIMIELISYYDET TAI RIIDAT RATKAISTAAN LOPULLISESTI JA SITOVASTI VÄLIMIESMENETTELYSSÄ KOHDASSA "SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA SOVELLETTAVA LAKI" KUVATUN PROSESSIN MUKAISESTI. TUTUSTU HUOLELLISESTI KOHTAAN "SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA SOVELLETTAVA LAKI".

Palvelut

Me voimme muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutetut Käyttöehdot Sivustolla ja Sovelluksessa. Me voimme irtisanoa nämä Käyttöehdot milloin tahansa keskeyttämällä tai lakkauttamalla pääsyn Palveluihin ja/tai ilmoittamalla asiasta sinulle. Näiden Käyttöehtojen viimeisin muutospäivä näkyy kohdassa "Updated" yllä. Sivuston ja Sovelluksen avulla voit tehdä tarjouksia, seurata käynnissä olevia oikeita huutokauppoja ja tehdä muita Huutokauppayritykseen liittyviä toimia (jäljempänä näitä kutsutaan yhteisnimityksellä Palvelut). Kun jatkat Palvelujen käyttöä sen jälkeen, kun olemme julkaisseet muutetut Käyttöehdot, hyväksyt samalla kyseiset muutetut Käyttöehdot. Näiden Käyttöehtojen lisäykset tai muutokset ovat sitovia vain, jos ne on allekirjoittanut asianmukaisesti valtuutettu edustajamme tai jos asianmukaisesti valtuutettu edustajamme on julkaissut ne Sivustolla ja/tai Sovelluksessa.

Käyttöehtoja koskeva sopimus

Nämä Käyttöehdot muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen Yrityksen ja sinun välillä. Vahvistat, että olet lukenut nämä Käyttöehdot ja että hyväksyt ja ymmärrät nämä Käyttöehdot ja olet sitoutunut noudattamaan niitä. Vahvistat lisäksi, että nämä Käyttöehdot ja alla määritellyt Tietosuojaperiaatteet sekä Sivuston tai Sovelluksen kutakin yksittäistä osuutta koskevat ehdot muodostavat koko sopimuksen ja ainoan sopimuksen välillämme ja korvaavat mahdolliset tarjoukset tai aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset ja muun välillämme käydyn, Sivustoon, Sovellukseen ja Palveluihin liittyvän yhteydenpidon.

Rekisteröityminen ja tietosuoja

Kun rekisteröidyt järjestelmäämme ja käytät Sivustoa tai Sovellusta, edellytämme sinun ilmoittavan tiettyjä tietoja kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi (jäljempänä näitä kutsutaan yhteisnimityksellä Tilitiedot). Jos annat vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita tai epätäydellisiä tietoja tai jos esiinnyt jonakin toisena henkilönä tai jos meillä on riittävät perusteet epäillä tällaista, voimme lakkauttaa tilisi ja estää sinua käyttämästä Sivustoa ja Sovellusta.

Olemme sitoutuneet tietosuojasi varmistamiseen, ja tietosuojaperiaatteissamme (jäljempänä Tietosuojaperiaatteet) kuvataan, miten käytämme, tallennamme ja suojaamme Tilitietojasi ja muita meille antamiasi tietoja. Voit tutustua Tietosuojaperiaatteisiin täällä.

Sinä olet yksin vastuussa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi suojaamisesta. Sinun tulee ilmoittaa meille heti, jos Tilitietojasi käytetään luvatta. Emme ole vastuussa tilisi luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista, ja sinä korvaat meille kaikki vahingot ja vapautat meidät kaikesta vastuusta, jotka johtuvat / joka johtuu tilisi asiattomasta, luvattomasta tai laittomasta käytöstä aiheutuvista tappioista, vahingonkorvauksista, vaateista tai vastuista.

Jos käytät Palveluja Euroopan unionin tai Aasian alueelta tai muilta alueilta, joiden lait tai määräykset määrittävät henkilökohtaisten tietojen keräämistä, käyttöä ja luovutusta ja nämä lait poikkeavat Yhdysvaltain laeista, Yhdysvaltain lakien mukaisten Palvelujen jatketulla käytöllä siirrät henkilökohtaisia tietojasi Yhdysvaltoihin ja suostut kyseisten tietojen siirtoon.

Käyttö ja rajoitukset
Sisältö

Me omistamme, hallinnoimme tai meille on lisensoitu tai me olemme lisensoineet kaikki Sivustolla ja Sovelluksessa käytössä olevan sisällön tekstit, videot, grafiikat, käyttöliittymät, visuaaliset liittymät, valokuvat, tavaramerkit, logot, äänet, kuvitukset ja tietokonekoodit, mukaan lukien muun muassa sisällön suunnittelu, rakenne, "olemus" ja asettelu (jäljempänä näistä käytetään yhteisnimitystä Sisältö), ja Sisältöä suojaa visuaalista ulkoasua, tekijänoikeuksia, patentteja ja tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö sekä useat muut immateriaalioikeuksia ja epärehellistä kilpailua koskevat lait.

Sovellus ja Palvelut lisensoidaan, ei myydä. Sisältö, Sivusto ja Sovellus sekä kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat yksinomaan meidän ja/tai lisenssinantajiemme ja toimittajiemme omistuksessa. Myönnämme sinulle henkilökohtaisen, rajatun ja ei-siirrettävän luvan ladata ja näyttää Sovellus ja käyttää Sovellusta sekä käyttää Sivustolla käytössä olevia Palveluja vain näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Tämän luvan perusteella et saa käyttää Sovellusta laitteella, jota et omista tai hallitse. Et saa kopioida, jäljentää, uudelleenjulkaista, ilmoittaa, julkisesti esittää, kääntää ja jakaa Sovellusta tai Sisältöä millään tavoin muuten kuin Palvelujen ominaisuuksien ja toimintojen erikseen sallimalla tavalla (kuten ilmoitukset tai kuvien jakaminen tietyillä sosiaalisen median sivustoilla). Emme anna sinulle lisenssiä epäsuorasti tai rajoittamalla, ja pidätämme kaikki oikeudet, joita ei erikseen anneta näiden Käyttöehtojen nojalla. Näiden Käyttöehtojen nojalla sinulle annettu lupa on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön (mutta ei edelleenmyytäväksi tai -jaettavaksi) Palvelujen käyttäjänä, eikä lupaa saa käyttää muihin tarkoituksiin. Et saa takaisinmallintaa, purkaa tai muuten kääntää millään tavoin Sovelluksessa tai Sivustolla tai niiden kautta käytössä olevaa Sisältöä tai käyttäjäliittymää tai -liittymiä. Sinulla ei ole oikeutta tai vaadeoikeutta Sisältöön tai Sovelluksessa tai Sivustolla oleviin ainutkertaisiin ideoihin.

Linkit muille sivustoille

Sovellus ja Sivusto sisältävät linkkejä muille itsenäisille kolmansien osapuolien sivustoille, ja meillä on linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille osana Palveluja (jäljempänä Linkitetyt Sivustot). Nämä Linkitetyt Sivustot tarjotaan pelkästään käyttösi helpottamiseksi Tilitietojesi tai valitsemasi Sisällön perusteella. Kyseiset Linkitetyt Sivustot eivät ole hallinnassamme, emme vastaa kyseisistä Linkitetyistä Sivustoista emmekä tue kyseisten Linkitettyjen Sivustojen sisältöä, mukaan lukien Linkitetyillä Sivustoilla olevat tuotteet, tiedot tai aineistot. Sinun täytyy itse harkita, miten toimit kyseisten Linkitettyjen Sivustojen suhteen. Osa tarjoamastamme sisällöstä on peräisin meihin liittyviltä kaupallisilta sivustoilta, ja näiltä meihin liittyviltä sivustoilta tehdyistä ostoista saattaa seurata meille maksettava provisio. Emme vastaa kolmannen osapuolten sivustojen kuten muun muassa Linkitettyjen Sivustojen ja Sovellukseen ja/tai Sivustolle linkin sisältävien sivustojen muutosten tai päivitysten seurannasta tai kyseisten sivustojen laadusta, sisällöstä, periaatteista, luonteesta tai luotettavuudesta. Sinun tulee tutustua kolmansien osapuolien sivustojen sovellettaviin ehtoihin ja periaatteisiin kuten tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntöihin, ja sinun tulee selvittää kolmannen osapuolen kanssa tekemäsi kaupankäynti tarpeelliseksi tai sopivaksi katsomallasi tavalla etukäteen.

Kielletty käyttö

Et saa käyttää Sovellusta, Sivustoa tai Palveluita lainvastaisiin, luvattomiin tai ilkivaltaisiin toimiin tai toimiin, jotka katsomme oman harkintamme perusteella sopimattomiksi mistä tahansa syystä. Sovellusta, Sivustoa ja Palveluita käyttäessäsi et saa: (a) esiintyä muuna henkilönä tai yhteisönä, ilmaista valheellisesti tai muuten väärin yhteyttäsi kehenkään henkilöön tai mihinkään yhteisöön tai käyttää tai antaa vilpillisiä, harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, (b) halventaa, solvata, ahdistella, väijyä, pelotella, kiusata, uhata tai muuten loukata muiden oikeuksia, mukaan lukien muun muassa muiden yksityisyyden oikeuksia tai julkisuuden oikeuksia, (c) kirjautua (tai yrittää kirjautua) toisen käyttäjän tilille tai käyttää (tai yrittää käyttää) toisen käyttäjän tiliä ilman lupaa tai yrittää saada toisen käyttäjän kirjautumistietoja, (d) siirtää viruksia, matoja, troijalaisia, virheitä tai muuta haitallista sisältäviä ohjelmia tai aineistoja, (e) muokata, mukauttaa, alilisensoida, kääntää, myydä, takaisinmallintaa, kääntää takaisin tai purkaa Sovelluksen, Sivuston tai Palvelujen mitään osaa, (f) "kehystää" (frame) tai "peilata" (mirror) Sovelluksen, Sivuston tai Palvelujen mitään osaa, (g) käyttää mitään robottia, spideria, verkkohakusovellusta tai muuta manuaalista tai automaattista laitetta tai prosessia etsimään, indeksoimaan, "rikastamaan" tai millään tavalla jäljentämään tai kiertämään Sovelluksen, Sivuston tai Palvelujen navigointirakennetta tai esitystapaa, (h) kerätä tai koota tietoja Sovelluksen, Sivuston tai Palvelujen muista käyttäjistä tai muilta käyttäjiltä, (i) käyttää Sovellusta, Sivustoa tai Palveluja mihinkään lainvastaiseen toimintaan, (j) selvittää, kartoittaa tai testata Sovelluksen tai Sivuston haavoittuvuutta eikä rikkoa Sovelluksen tai Sivuston turvallisuus- tai todennusmenettelyjä tai ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Sovelluksen tai Sivuston infrastruktuuria kohtaan (kuten palvelunestohyökkäys), (k) miltään osin kirjautua Palveluihin tai Sisältöön tai käyttää Palveluita tai Sisältöä, jos olet Yrityksen suora tai epäsuora kilpailija, tai antaa, paljastaa tai siirtää Sisältöä miltään osin Yrityksen suoralle tai epäsuoralle kilpailijalle, (l) käyttää tai jakaa Sisältöä siten, että näin suoraan tai epäsuorasti luodaan tietokanta tai tuote tai edistetään tietokannan tai tuotteen kehittymistä tai (m) helpottaa tai kannustaa tämän kohdan määräysten rikkomista.

Takuut, vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitukset
Antamasi vakuutukset

Sinä ilmoitat ja vakuutat meille, että (a) kaikki antamasi tiedot, muun muassa Tilitiedot, ovat oikeita ja totuudenmukaisia, (b) sinulla on oikeus jakaa Tilitietoja kanssamme ja antaa meille oikeus käyttää Tilitietoja näiden Käyttöehtojen ja Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja (c) Palvelujen käyttösi näiden Käyttöehtojen mukaisesti ei riko mitään sovellettavia lakeja tai muita sopimuksia tai velvoitteita, joiden osapuolena olet tai joihin olet sitoutunut.

Takuiden rajoitus

VAIKKA PYRIMME TARJOAMAAN TARKAN SOVELLUKSEN JA SIVUSTON, SOVELLUS, SIVUSTO JA KAIKKI NIIDEN OSAT TARJOTAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT", "KAIKKINE VIRHEINEEN" JA "TARJOTUN KALTAISINA" SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMILLA TAVOILLA YRITYS JA SEN LISENSSINANTAJAT JA TOIMITTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA ILMOITUKSISTA, VAKUUTUKSISTA TAI TAKUISTA SOVELLUKSEN, SIVUSTON, PALVELUJEN JA MEIDÄN SINULLE TARJOAMIEMME TIETOJEN SUHTEEN RIIPPUMATTA SIITÄ, TAPAHTUUKO TÄMÄ SUORAAN, EPÄSUORASTI TAI LAKIPERUSTEISESTI. NÄIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA (1) OMISTUSOIKEUS, KURANTTIUS, SOPIVUUS TAVANOMAISIIN TARKOITUKSIIN JA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS, (2) LAATU, TARKKUUS, OIKEA-AIKAISUUS TAI TÄYDELLISYYS, (3) OSAPUOLTEN VÄLISEN AIEMMAN TOIMINNAN TAI AIEMPIEN LIIKETOIMIEN YHTEYDESSÄ TAI TAVANOMAISTEN KÄYTÄNTÖJEN YHTEYDESSÄ ESIINTYVÄT SEIKAT JA (4) SE, ETTÄ PÄÄSY SOVELLUKSEEN, SIVUSTOLLE, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIN TAI NÄIDEN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ, VIRHEETÖNTÄ TAI TÄYSIN TURVALLISTA. LUOTAT SOVELLUKSEEN, SIVUSTOON JA PALVELUIHIN OMALLA RISKILLÄSI.

JOS OLET TYYTYMÄTÖN PALVELUIDEN JOHONKIN OSAAN TAI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, AINOA OIKEUSTURVAKEINOSI ON LOPETTAA SIVUSTON KÄYTTÖ JA POISTAA SOVELLUKSEN ASENNUS.

Huomaa, että meillä ei ole määräysvaltaa Huutokauppayrityksen tarjoamien tuotteiden olemassaolon, laadun, turvallisuuden tai lainmukaisuuden suhteen, Huutokauppayrityksen ilmoitusten totuudellisuuden tai tarkkuuden suhteen tai sen suhteen, pystyykö Huutokauppayritys myymään tuotteita, emmekä pysty takaamaan näitä seikkoja.

Luotat Sovelluksessa ja/tai Sivustolla oleviin tietoihin, Palvelujen käyttöön ja Palveluissa tunnistettuihin kolmansiin osapuoliin nähden tapahtuvaan vuorovaikutukseen TÄYSIN OMALLA RISKILLÄSI. Palveluissa voi olla rajoituksia, viivästyksiä ja muita ongelmia, jotka liittyvät internetin, mobiililaitteiden, sähköisen viestinnän ja postijärjestelmien käyttöön. Me emme vastaa viivästymisistä, toimituspuutteista tai muista vahingoista, jotka johtuvat kyseisistä ongelmista. Pidätämme oikeuden seuraaviin toimiin milloin tahansa ilman eri ilmoitusta: (1) muokata, keskeyttää tai lopettaa Sovelluksen, Sivuston ja Palveluiden tai niiden osan toiminta tai pääsy niihin ja (2) katkaista Sovelluksen tai Sivuston toiminta ja/tai Palveluiden tarjoaminen tai niiden osa tarvittavien tavanomaisten tai ei-tavanomaisten huoltotoimenpiteiden, virheenkorjauksen tai muiden muutosten vuoksi tai lain vaatimusten täyttämiseksi.

Joillakin oikeudenkäyttöalueilla ei hyväksytä yllä olevia takuiden rajoituksia, joten kyseiset rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Vastuun rajoitus

YRITYS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANKAISEVISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VAHINGONKORVAUKSISTA. NÄIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYKSET, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON, SOVELLUKSEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA, SIVUSTON, SOVELLUKSEN TAI NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUIDEN VIIVEISTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ NÄIHIN EI PÄÄSE KIRJAUTUMAAN TAI ETTÄ NIITÄ EI VOI KÄYTTÄÄ, TAI PALVELUIDEN TARJOAMISESTA TAI SIITÄ, ETTÄ PALVELUJA EI VOIDA TARJOTA TAI LIITTYVÄT NÄIHIN TEKIJÖIHIN. YRITYS EI OLE MYÖSKÄÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSSA SIVUSTON, SOVELLUKSEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN KAUTTA TARJOTUISTA TAI SAADUISTA SISÄLLÖISTÄ, OHJELMISTOISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA TAI MUUTEN SIVUSTON, SOVELLUKSEN TAI PALVELUIDEN KÄYTÖN TAI NIIHIN PÄÄSYN KAUTTA SYNTYNEISTÄ TEKIJÖISTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄMÄ SOPIMUKSEEN, OIKEUDENVASTAISEEN TEKOON, HUOLIMATTOMUUTEEN, OBJEKTIIVISEEN VASTUUSEEN TAI MUUHUN TEKIJÄÄN, VAIKKA YRITYKSELLE ON ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KAIKKI SIVUSTON TAI SOVELLUKSEN KÄYTÖN KAUTTA TARJOTUT TAI SAADUT PALVELUT TAI SISÄLLÖT JA KAIKKI MUU SIVUSTON TAI SOVELLUKSEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMAN HARKINTASI MUKAAN JA OMALLA RISKILLÄSI, JA OLET YKSIN VASTUUSSA TÄSTÄ JOHTUVISTA MAHDOLLISISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄSI VAHINGOISTA TAI TIETOJEN KATOAMISISTA.

YRITYKSEN YHTEENLASKETTU KOKONAISVASTUU SINUA TAI KOLMANSIA OSAPUOLIA KOHTAAN KAIKISSA NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA JOHTUVISSA TAI NIIHIN LIITTYVISSÄ VAHINGONKORVAUSTAPAUKSISSA ON ENINTÄÄN SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100 $).

JOS OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTON, SOVELLUKSEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN JOHONKIN OSAAN TAI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, AINOA OIKEUSTURVAKEINOSI ON LOPETTAA SIVUSTON KÄYTTÖ JA POISTAA SOVELLUKSEN ASENNUS.

Joillakin oikeudenkäyttöalueilla ei hyväksytä yllä olevia vastuun rajoituksia ja/tai vahingonkorvausten poissulkemisia, joten kyseiset rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

Vapautus

Jos sinulla on erimielisyyttä Huutokauppayrityksen kanssa, vapautat Yrityksen (ja sen konserniyhtiöt ja tytäryhtiöt sekä näiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat) kaikista erilaisista tunnetuista ja tuntemattomista vaateista, vaatimuksista ja vahingonkorvauksista (todellisista ja välillisistä), jotka johtuvat jollain tavoin kyseisestä erimielisyydestä tai liittyvät siihen. TÄHÄN VAPAUTUKSEEN SUOSTUMALLA LUOVUT NIMENOMAISESTI KAIKISTA SUOJAKEINOISTA (LAKIIN PERUSTUVISTA TAI MUISTA), JOTKA MUUTOIN RAJOITTAISIVAT TÄMÄN VAPAUTUKSEN KATTAVUUTTA. VAPAUTUKSEEN KUULUVAT VAIN VAATIMUKSET, JOIDEN MAHDOLLISESTI TIEDÄT TAI EPÄILET OLEVAN OLEMASSA EDUKSESI SILLOIN, KUN SUOSTUT TÄHÄN VAPAUTUKSEEN.

Korvaus

Korvaat Yritykselle ja sen konserniyrityksille kaikki kanteet tai vaateet sekä vapautat Yrityksen ja sen konserniyritykset vastuusta kaikissa kanteissa tai vaateissa, jotka aiheutuvat siitä, että: (i) rikot näitä Käyttöehtoja; muun muassa se, että rikot kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, (ii) käytät Sivustoa, Sovellusta ja/tai Palveluja vilpillisesti tai ilkivaltaisesti tai väärinkäytät Sivustoa, Sovellusta ja/tai Palveluja tai (iii) rikot sovellettavia lakeja, määräyksiä tai säännöksiä, kun käytät Sivustoa, Sovellusta tai Palveluja. KORVAAT YRITYKSELLE, SEN KOLMANTENA OSAPUOLENA TOIMIVILLE TOIMITTAJILLE, KONSERNIYRITYKSILLE, JOHTAJILLE, TOIMIHENKILÖILLE, TYÖNTEKIJÖILLE JA EDUSTAJILLE KAIKKI KANTEET JA VAATEET SEKÄ VAPAUTAT NÄMÄ VASTUUSTA KAIKISSA KANTEISSA TAI VAATEISSA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KOHTUULLISET ASIANAJOPALKKIOT), JOTKA KANTEET TAI VAATEET ON ESITTÄNYT JOKIN KOLMAS OSAPUOLI SINUN YRITYKSELLE JA/TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE TOIMITTAMAN TAI MUUTEN TUOTETUN SISÄLLÖN VUOKSI TAI SIIHEN LIITTYEN TAI SEN VUOKSI, ETTÄ SINÄ OLET RIKKONUT NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA TAI KONSERNIYHTIÖSI, TYÖNTEKIJÄSI, ASIAMIEHESI TAI EDUSTAJASI ON RIKKONUT NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA TAI TÄHÄN LIITTYEN.

Suostumus sähköiseen ilmoitukseen

Kun käytät Sivustoa, Sovellusta tai Palveluita, suostut siihen, että Yritys voi ilmoittaa sinulle sähköisesti hallinnollisista, turvallisuuteen liittyvistä ja muista seikoista, jotka liittyvät Sivuston, Sovelluksen ja Palveluiden käyttöösi. Suostut siihen, että kaikki Yrityksen sinulle sähköisesti lähettämät ilmoitukset, sopimukset, tiedot ja muut viestit täyttävät kaikki lainmukaiset viestintävaatimukset, mukaan lukien sen, että kyseisen viestinnän tulee tapahtua kirjallisesti. Edellä oleva ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Määräävä laki

Suostut siihen, että tätä sopimusta sekä sinun ja Yrityksen välisiä mahdollisia vaateita ja erimielisyyksiä säätelevät Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion lait konfliktisäännöksiä lukuun ottamatta, jos tämä ei ole ristiriidassa liittovaltion lain kanssa tai jos liittovaltion laki ei tätä estä.

Sitova kahdenvälinen välimiesmenettely ja sovellettava laki (jatkuu kohdasta "Sitova välimiesmenettely")

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. Sinä ja Yritys suostutte siihen, että sinun ja Yrityksen välillä mahdollisesti syntyvä vaade tai erimielisyys, joka aiheutuu näiden Käyttöehtojen tästä tai aiemmasta versiosta tai siitä, että kirjaudut Sivustolle, Sovellukseen tai Palveluihin tai käytät Sivustoa, Sovellusta tai Palveluita, tai Palvelujen kautta myydyistä tai ostetuista tuotteista tai palveluista tai liittyy näihin, ratkaistaan tässä kohdassa määritellyllä tavalla.

 1. Suostumus välimiesmenettelyyn
  Sinä ja Yritys suostutte siihen, että kaikki sinun ja Yrityksen välillä mahdollisesti syntyneet tai syntyvät erimielisyydet, jotka aiheutuvat näiden Käyttöehtojen tästä tai aiemmasta versiosta, sinun ja Yrityksen välisestä suhteesta, siitä, että käytät Sivustoa, Sovellusta tai Palveluita tai kirjaudut näihin, tai Palvelujen kautta myydyistä, tarjotuista tai ostetuista tuotteista tai palveluista tai liittyvät näihin (jäljempänä Erimielisyys), ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti pelkästään välimiesmenettelyssä, ei oikeusistuimessa.

  Yllä olevassa kohdassa "Määräävä laki" mainituista Käyttöehtoja säätelevistä lakivalintasäännöksistä huolimatta liittovaltion välimiesmenettelyä koskeva laki (Federal Arbitration Act) säätelee täysin tämän välimiesmenettelyyn suostumuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa siten, että mahdollisesti tämän kanssa ristiriidassa olevia liittovaltion tai osavaltion lakeja ei sovelleta. Käyttöehtoihin ja tähän välimiesmenettelyyn suostumukseen liittyy osavaltioiden väliseen kauppaan liittyvä tapahtuma.

  1. Ryhmäkanteen, edustuskanteen ja ryhmäkorvauksen kielto
   SINÄ JA YRITYS SUOSTUTTE SIIHEN, ETTÄ KUMPIKIN VOI NOSTAA KANTEEN TOISTA VASTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ OSAPUOLENA, MUTTA EI KANTAJANA TAI OSALLISENA MISSÄÄN RYHMÄKANTEESSA, EDUSTUSKANTEESSA TAI YLEISEN EDUN NIMISSÄ NOSTETUSSA KANTEESSA TAI MENETTELYSSÄ. SUOSTUT TÄTEN SIIHEN, ETTÄ LUOVUT OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN JA OIKEUDESTA NOSTAA TAI KÄYNNISTÄÄ RYHMÄKANNETTA TAI RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYÄ TAI PUTATIIVISTA RYHMÄKANNETTA TAI RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYÄ YRITYSTÄ VASTAAN TAI OSALLISTUA TÄLLAISEEN. JOS SINÄ JA YRITYS ETTE TOISIN SOVI, VÄLIMIES EI SAA VAHVISTAA TAI PUOLTAA ENEMMÄN KUIN YHDEN HENKILÖN TAI OSAPUOLEN VAATEITA EIKÄ VÄLIMIES SAA MUUTEN JOHTAA KONSOLIDOITUA KANNETTA, EDUSTUSKANNETTA, RYHMÄKANNETTA TAI YLEISEN EDUN NIMISSÄ NOSTETTUA KANNETTA TAI MENETTELYÄ KOSKEVAA KÄSITTELYÄ. VÄLIMIES VOI LISÄKSI MÄÄRÄTÄ KORVAUKSIA TAI ANTAA PÄÄTÖKSIÄ (MUUN MUASSA RAHALLISIA KORVAUKSIA TAI MÄÄRÄÄVIÄ JA TOTEAVIA PÄÄTÖKSIÄ) VAIN KORVAUKSIA TAI PÄÄTÖKSIÄ HAKEVAN YKSITTÄISEN OSAPUOLEN HYVÄKSI JA VAIN SIINÄ MÄÄRIN, KUIN KYSEISEN OSAPUOLEN YKSITTÄISESSÄ VAATEESSA TAI YKSITTÄISISSÄ VAATEISSA VAADITAAN. MÄÄRÄTYT KORVAUKSET TAI ANNETUT PÄÄTÖKSET EIVÄT VAIKUTA MUIHIN KÄYTTÄJIIN. Jos oikeusistuin päättää, että sovellettava laki estää tämän suostumuksen määrittämän rajoituksen toimeenpanon jonkin tietyn korvausta tai päätöstä koskevan vaateen osalta, niin kyseinen vaade (ja vain kyseinen vaade) jätetään välimiesmenettelyn ulkopuolelle ja voidaan siirtää oikeusistuimeen, ja sinulla ja Yrityksellä on oikeus hakea muutosta oikeusistuimen päätökseen. Kaikki muut vaateet käsitellään välimiesmenettelyssä.

  2. Välimiesmenettely
   Liittovaltion välimiesmenettelyä koskevan lain (FAA) tai Yhdysvaltain välimieslautakunnan sovellettavien sääntöjen mahdollisista vastakkaisista säännöksistä huolimatta välimies ratkaisee kaikki Erimielisyyksiin liittyvät seikat.

   Välimiesmenettelystä vastaa Yhdysvaltain välimieslautakunta eli American Arbitration Association (jäljempänä AAA) omien sääntöjensä ja menettelyjensä mukaisesti, mukaan lukien AAA:n kuluttajavälimiesmenettelysäännöt (soveltuvin osin) (jäljempänä AAA:n Säännöt) siten kuin tämä suostumus välimiesmenettelyyn niihin vaikuttaa. AAA:n Sääntöjä, jotka koskevat ryhmävälimiesmenettelyä, ei sovelleta. AAA:n Säännöt määrittävät sen, kuinka monta välimiestä voidaan käyttää tämän suostumuksen mukaisessa välimiesmenettelyssä. AAA:n Säännöt ovat saatavilla internetissä osoitteessa adr.org, tai säännöt saa ottamalla AAA:han yhteyttä puhelimitse numeroon 1 800 778 7879 tai kirjeitse alla olevaan osoitteeseen. Ilmoitat, että pystyt tutustumaan AAA:n Sääntöihin ja hyväksyt ne ja että pystyt saamaan paperikappaleen AAA:n Säännöistä Yritykseltä tai AAA:lta. Jos AAA:n Sääntöjen ja tämän välimiesmenettelyyn suostumuksen välillä on ristiriitaa, tämä suostumus on määräävä, ja tämän suostumuksen ehdot sitovat välimiestä.

   Välimiesmenettelyä haluavan osapuolen on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle kirjatulla kirjeellä erimielisyyttä koskeva ilmoitus täydellisenä. Ilmoituksessa on mainittava välimiesmenettelyä haluavan osapuolen nimi, yhteystiedot, erimielisyyden kuvaus ja haluttu korvaus tai päätös (jäljempänä Ilmoitus). Yritykselle lähetettävä ilmoitus on lähetettävä osoitteeseen: Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, United States. Yritys lähettää mahdollisen Ilmoituksen sinulle tilitietoihisi kirjattuun postiosoitteeseen sekä kopion ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinun tulee pitää postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi ajan tasalla.

   Jos sinä ja Yritys ette pysty ratkaisemaan Ilmoituksessa kuvattua vaadetta 30 päivän kuluessa Ilmoituksen lähettämisestä, sinä tai Yritys voitte käynnistää välimiesmenettelyn. Välimiesmenettelyn käynnistämiseen tarkoitettu lomake on saatavilla AAA:n sivuilta osoitteesta www.adr.org. Välimiesmenettelyn käynnistävän osapuolen on jätettävä lomake AAA:lle sen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, ja välimiesmenettelyn käynnistävän osapuolen on lisäksi postitettava kopio täytetystä lomakkeesta vastapuolelle. Kyseinen kopio on postitettava Yritykselle osoitteeseen: Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, United States. Jos Yritys käynnistää välimiesmenettelyn sinua vastaan, Yritys lähettää kopion täytetystä lomakkeesta tilitietoihisi kirjattuun postiosoitteeseen sekä kopion ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinun tai Yrityksen mahdollisesti tekemää sovintoehdotusta ei paljasteta välimiehelle.

   Välimiesmenettely pidetään Bostonissa, Massachusettsissa Yhdysvalloissa.

   Välimies päättää kaikista vaateista sovellettavan lain mukaisesti, mukaan lukien kohtuudenmukaisuutta koskevat yleisesti tunnustetut periaatteet, ja noudattaa kaikkia lainmukaisia asiakkaan ja asianajajan luottamuksellisuuteen liittyvä määräyksiä. Eri käyttäjiä koskevien aiempien välimiesmenettelyjen päätökset eivät sido välimiestä, mutta häntä sitovat samaa Yritystä koskevien aiempien välimiesmenettelyjen päätökset sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Välimiehen antama ratkaisu on lopullinen ja sitova, ja se voidaan vahvistaa missä tahansa toimivaltaisessa oikeusistuimessa.

   Välimiehellä on oikeus vaatia riittäviä todisteita Erimielisyyden ratkaisemiseksi ja antaa muuten lain sallima päätös, kuitenkin sillä edellytyksellä, että osapuolille annettu oikeus esittää todisteita käsittää enintään 25 kirjallista kysymystä, 35 asiakirjapyyntöä, kymmenen kolmansia osapuolia koskevaa haastetta ja kolme valaehtoista todistusta (kukin enintään seitsemän tunnin pituinen), mukaan lukien kolmansien osapuolten valaehtoiset todistukset, kummaltakin osapuolelta. Osapuolet voivat jättää kirjelmiä ennen välimiesmenettelyä ja sen jälkeen sekä välimiesmenettelyn kuluessa sillä edellytyksellä, että osapuolten kirjelmien tulee olla pituudeltaan kohtuullisia välimiehen määrittämällä tavalla. Jos osapuoli jättää esityksen, välimiehen on otettava esitys huomioon ja joko hylättävä se tai pyydettävä vastapuolelta kirjelmää välimiehen määrittämässä aikataulussa. Välimies ei saa hyväksyä esitystä antamatta vastapuolelle mahdollisuutta vastustaa esitystä. Välimieskuulemisten kokonaispituus ei saa ylittää 25 tuntia kuulemisaikana, joka jaetaan tasan osapuolten kesken. Kaikkien todisteiden on oltava valmiina viimeistään sadan 120 päivän kuluessa välimiehen nimityksestä. Kuuleminen on saatava valmiiksi viimeistään 180 päivän kuluessa välimiehen nimityksestä, ellei välimiehen aikataulu edellytä myöhempää kuulemista. Välimies voi jatkaa näitä aikarajoja vain osapuolen pyynnöstä, kun välimies katsoo jatkamiselle olevan poikkeuksellisia perusteita. Osapuolet voivat jatkaa näitä aikarajoja keskinäisellä sopimuksella.

  3. Välimiesmenettelyn kustannukset
   Välimiesmenettelyn käynnistämisen ja hallinnoinnin kustannuksiin ja välimiehen palkkioon sovelletaan AAA:n Sääntöjä, ellei tässä välimiesmenettelyyn suostumuksessa toisin todeta.

  4. Välimiesmenettelyyn suostumuksen osien voimassaolo
   Lukuun ottamatta yllä olevan kohdan 1 (Ryhmäkanteen, edustuskanteen ja ryhmäkorvauksen kielto) määräyksiä, jos välimies tai oikeusistuin päättää, että jokin tämän välimiesmenettelyn suostumuksen osa on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, välimiesmenettelyyn suostumuksen muut osat säilyvät silti voimassa.

  5. Irtautumismenettely
   JOS OLET UUSI KÄYTTÄJÄ, VOIT HALUTESSASI JÄTTÄÄ SUOSTUMATTA VÄLIMIESMENETTELYYN (JÄLJEMPÄNÄ IRTAUTUMINEN) LÄHETTÄMÄLLÄ YRITYKSELLE KIRJALLISEN IRTAUTUMISILMOITUKSEN (JÄLJEMPÄNÄ IRTAUTUMISILMOITUS). IRTAUTUMISILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄ VIIMEISTÄÄN 30 PÄIVÄÄ SEN JÄLKEEN, KUN HYVÄKSYT KÄYTTÖEHDOT ENSIMMÄISEN KERRAN. IRTAUTUMISILMOITUS ON POSTITETTAVA OSOITTEESEEN: Auction Mobility, att. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, United States.

   Irtautumisilmoituksessa on ilmoitettava nimesi, osoitteesi (mukaan lukien katuosoite, kaupunki, osavaltio ja postinumero) sekä käyttäjätunnus tai -tunnukset ja sähköpostiosoite tai -osoitteet, jotka liittyvät tileihin, joita irtautuminen koskee. Irtautumisilmoitus on allekirjoitettava ja päivättävä, jotta se on pätevä. Tämä on ainoa tapa, jolla voit jättää suostumatta välimiesmenettelyyn. Jos jätät suostumatta välimiesmenettelyyn, kaikki muut suostumuksen ja sen erimielisyyksiä koskevat määräykset koskevat edelleen sinua. Jos jätät suostumatta välimiesmenettelyyn, tällä ei ole vaikutusta aiempiin, muihin tai tuleviin välimiesmenettelyä koskeviin suostumuksiin, joita sinulla saattaa olla Yrityksen kanssa.

   Tämä välimiesmenettelyyn suostumus pysyy voimassa tämän suostumuksen päättymisen jälkeenkin.

 2. Oikeustoimien oikeuspaikka
  Ellette sinä ja Yritys muuta sovi, jos yllä olevan välimiesmenettelyyn suostumuksen ei katsota koskevan sinua tai tiettyä vaadetta tai erimielisyyttä joko siksi, että päätit olla suostumatta välimiesmenettelyyn tai välimiehen tai oikeuden päätöksen tuloksena, suostut siihen, että sinun ja Yrityksen välille syntynyt tai mahdollisesti syntyvä vaade tai erimielisyys ratkaistaan yksinomaan Bostonissa, Massachusettsissa Yhdysvalloissa sijaitsevassa osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimessa. Sinä ja Yritys suostutte Bostonissa, Massachusettsissa Yhdysvalloissa sijaitsevien oikeusistuimien tuomiovaltaan kaikkien tällaisten vaateiden tai erimielisyyksien oikeuskäsittelyn suhteen.

Tulkinta

Näitä Käyttöehtoja tulee tulkita englanninkielisen tekstin perusteella, ja mahdolliset muunkieliset käännökset on tarkoitettu vain ymmärtämisen helpottamiseksi. Jos englanninkielisen tekstin ja käännettyjen versioiden välillä on ristiriitaa, englanninkielinen versio on määräävä.

Hyväksyt sen, että nämä Käyttöehdot tai Sivuston, Sovelluksen tai niiden sisältöjen käyttö ei muodosta mitään yhteisyritystä, osakkuutta, työsuhdetta tai edustussuhdetta sinun ja Yrityksen välille. Yrityksen toiminta näiden Käyttöehtojen määräysten mukaisesti tapahtuu voimassa olevien lakien ja oikeusprosessien mukaisesti. Mikään näiden Käyttöehtojen määräys ei rajoita Yrityksen oikeutta toimia valtiollisten, oikeudellisten tai lainvalvontaelimien pyyntöjen tai vaatimusten mukaisesti liittyen siihen, että kirjaudut Sivustolle ja/tai Sovellukseen tai käytät niitä, tai liittyen Yritykselle annettuihin tai Yrityksen keräämiin tietoihin, jotka koskevat tällaista käyttöä.

Jos jonkin näiden Käyttöehtojen osan katsotaan olevan pätemätön tai toimeenpanokelvoton sovellettavan lain nojalla, mukaan lukien muun muassa siihen sisältyvät takuun tai vastuun rajoitukset, tällöin katsotaan, että pätemättömän tai toimeenpanokelvottoman määräyksen korvaa pätevä ja toimeenpanokelpoinen määräys, joka lähimmin vastaa alkuperäisen määräyksen tarkoitusta, ja Käyttöehtojen muut määräykset ovat edelleen voimassa. Näiden Käyttöehtojen ja sähköisesti annettujen ilmoitusten paperikappale on hyväksyttävä Käyttöehtoihin perustuvissa tai niihin liittyvissä oikeus- tai hallinnollisissa prosesseissa samassa määrin ja samoilla ehdoilla kuin muut alun perin paperilla laaditut ja ylläpidetyt asiakirjat ja tallenteet. Ellei näissä Käyttöehdoissa erikseen muuta määritetä, kaikki näiden Käyttöehtojen mukaisesti annettavat ilmoitukset, luvat ja hyväksynnät on laadittava kirjallisesti, ja ne katsotaan toimitetuiksi seuraavasti: (i) henkilökohtaisesti toimitettuina, (ii) toisena arkipäivänä kirjeenä lähetettynä, (iii) toisena arkipäivänä vahvistettuna telekopiolähetyksenä lähetettynä tai (iv) seuraavana arkipäivänä sähköpostilla lähetettynä. Ilmoitukset on lähetettävä meille kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, United States. Sinulle osoitetut ilmoitukset lähetetään meille ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Osoitteita voidaan päivittää toiselle osapuolelle lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella. Jos jompikumpi osapuoli pidättyy käyttämästä oikeuksiaan tai viivästyy oikeuksiensa käyttämisessä, tämä ei vahingoita tai rajoita kyseisen osapuolen oikeuksia, eikä minkään kyseisistä oikeuksista tai sopimusehtojen rikkomisesta luopumisen katsota muodostavan muista oikeuksista tai myöhemmistä rikkomisesta luopumista. Et saa luovuttaa näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi millään perusteella. Me voimme luovuttaa näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutemme ja etuoikeutemme (mukaan lukien käyttäjärekisteröitymisesi) ilman suostumustasi fuusion, yritysoston, konsernin uudelleenjärjestelyn tai kaiken tai lähes kaiken varallisuutemme myynnin yhteydessä konserniyhtiölle tai määräysvallan vaihdon yhteydessä. Yllä mainittuun liittyen nämä Käyttöehdot sitovat ja koskevat kyseisiä osapuolia, niiden oikeusseuraajia ja oikeudenomistajia.

Voimassaolo ja päättyminen

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan, kuin kirjaudut Sovellukseen, Sivustoon ja/tai Palveluihin ja käytät niitä. Kohdat "Sisältö", "Takuut, vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitukset", "Sovellettava laki ja tuomiovalta", "Tulkinta" ja "Korvaus" sekä tämä kohta säilyvät voimassa, vaikka nämä Käyttöehdot irtisanottaisiin tai lakkaisivat olemasta voimassa.

Onko kysyttävää? Ota meihin yhteyttä: legal@auctionmobility.com

57026969v.2